Eredményesebb vállalatok Élvezetesebb munkahelyek

Felelősség vállalás és számon kérhetőség fejlesztése (1. rész)

City

Felelősség érzettel rendelkező, számon kérhető ember az, akire, ha rábízunk egy feladatot, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a feladat nem fog elkallódni - jó eséllyel elkészül, de, még abban az esetben is, ha elháríthatatlan akadály merül föl, arról mindenképpen időben értesülünk és lehetőségünk van beavatkozni.

Egy kreatív, tudás munkával foglalkozó szervezet eredményes működését alapvetően meghatározza, hogy a tagjai mennyire rendelkeznek felelősség érzettel, mennyire képesek felelősen, számon kérhetően viselkedni.

  1. A nagyobb a felelősség érzet magasabb produktivitást eredményez, mert
    1. nagyobb bizalom alakul ki a vezetők és munkatársaik között, ezért a munkatársak nagyobb önállóságot kaphatnak és ez növeli a motivációjukat,
    2. a nagyobb felelősség érzetű emberek jobban magukénak érzik a feladatokat, jobban hajlandók extrákra is a minőségi eredményekért, ez jobb minőségű megoldásokat eredményez.
  2. Ahol alacsony az emberek felelősség vállalási szintje vagy az emberek elhárítják a felelősséget, ott nem tud tovább növekedni a szervezet. Az alacsony felelősség vállalási szint miatt minden kérdésben magasabb szinteknek kell dönteni. Ez a vezetők túlterheléséhez vezet. A szervezet ilyenkor azért nem tud tovább növekedni, mert a vezetők már nem képesek több kérdésben döntéseket hozni, így a vezetők a növekedés szűk kereszt metszeteivé válnak.
Az emberekben levő felelősség érzet, felelősség vállalás részben az emberek tudásától, képességeitől, részben a szervezet hozzáállásától függ.
  • Amikor az a benyomásunk keletkezik valakiről, hogy felelősen gondolkodik, van felelősség érzete, vállalja a felelősséget vagy számon kérhető, az valójában azért van, mert követi azokat a viselkedéseket, amelyek eredményeként a rá bízott feladat megvalósul, vagy legalábbis időben kiderül, ha az ember a feladatot nem tudja teljesíteni. Ez a számon kérhetőség öt lépése. Ahhoz, hogy létrejöjjön egy szervezet tagjaiban a felelős gondolkodás, elengedhetetlen, hogy ismerjék és kövessék ezeket a lépéseket. Ez tanítható, fejleszthető.
  • Ha valaki nem vállalja vagy hárítja a felelősséget, annak a leggyakoribb oka, hogy fél a hibáztatástól vagy büntetéstől, ami egy esetleges kudarc következménye lehet. Csak akkor lehet felelősséget vállaló, számon kérhető emberekből álló szervezetet létrehozni, ha a szervezet vezetői megtanulják a szervezet problémáit hibáztatás nélkül kezelni, megoldani.

Ez az oldal...

...A Sticky Note consulting tanácsadási szolgáltatásának a bemutatására és tudásunk megosztására jött létre.
© 2020 Sticky Note Consulting